Varför behöver vi en fullmakt?

För att vi ska kunna göra en sammanställning över vilka pensionsavgifter du betalar behöver vi en signerad informationsfullmakt. Den ger oss rätten att samla in uppgifter kring din pension från de olika pensionsbolagen. Detta ger oss möjligheten att göra en sammanställning av ditt pensionssparande. Vi kan därmed presentera för dig vart du har ditt pensionssparande placerat, samt vilka avgifter du betalar.

Fullmakten ger oss inte rätten att flytta dina pengar eller förändra någonting i ditt pensionssparande.Se hur vi kan hjälpa dig!

FlyttaPensionen.se

FlyttaPensionen.se är en oberoende tjänst för dig som vill få koll på vart dina pensionspengar är placerade samt vilka avgifter du betalar. Vi sammanställer informationen som sedan presenteras för dig av en auktoriserad pensionsrådgivare.
Helt kostnadsfritt!

 

Tillstånd & Personuppgifter

Samtliga pensionsrådgivare som vi godkänt är registrerade försäkringsförmedlare och står därmed under finansinspektionens tillsyn. Tillstånden omfattar förmedling av fondandelar, investeringsrådgivning om fondandelar, försäkring i samtliga livförsäkringsklasser, olycksfalls- och sjukförsäkring.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen - PuL.

 

Kontakt

Tel: 020-12 12 77
E-post: info@flyttapensionen.se

© FlyttaPensionen.se